Hur ser en fysisk adress Plats

June 26

En fysisk adress är ofta till som en MAC (Media Access Control) adressen. MAC-adresser används i ett lokalt nätverk för att identifiera enskilda enheter. För att en enhet för att skicka data till en annan enhet i ett nätverk, måste den känna till MAC-adressen för den enheten. För att se en fysisk adress plats, kommer du att använda ARP (Address Resolution Protocol), som kommer att lösa en IP-adress till en MAC-adress. När enheten har MAC-adress, kommer den att lagra sitt inträde i en ARP tabellen.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" och sedan "Kör".

2 Skriv "Command" i rutan Kör och klicka på "OK". (Om det inte finns någon kör anger du "Command" i sökrutan och tryck sedan på "Enter".)

3 Skriv "arp -a" i kommandofönstret och trycka på "Enter". Den fysiska adressen kommer att visas tillsammans med motsvarande IP-adress.

Tips

  • Använd "netsh interface IP bort ARPCache" kommando i en kommandotolk för att rensa alla poster från ARP tabellen.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com