Hur man gör ett telefonjack passar för Internet och telefon

February 27

Hur man gör ett telefonjack passar för Internet och telefon


Telefonlinjer bära signaler och kraft från telefonbolaget i ditt hem, och de kan också fungera som Digital Subscriber Lines, eller DSL, för att ge Internet-anslutning. Telefonlinjer slutar i en RJ-11 telefonjack som har två koppartrådar. Dessa bär både DSL-signalen och telefonsignalen på samma tråd. Du kan koppla en två-kontakt RJ-11 telefonjack parallellt för att ge ett uttag för telefon och annan domkraft för Internet.

Instruktioner

1 Öppna Network Interface Box eller NID utanför ditt hus. Koppla den modulära kontakten inuti att koppla bort strömmen och signalerna från telefonbolaget. NID är typiskt placerade på väggarna närmast den plats där telefonlinjerna kör in i ditt hem från verktyget stolpen.

2 Skruva fronten av din befintliga telefonjack med hjälp av en skruvmejsel. Lossa polskruvarna på baksidan, koppla bort alla kablar från domkraften och ta bort domkraften. Skär 5 inches av telefontråd och dra ut de gröna och röda inre kablarna från kabelhöljet med hjälp av diagonala tång. Strippa en halv tum från ändarna av dessa trådar med hjälp av en tråd strippa.

3 Lossa de röda och gröna terminalskruvarna på både övre och nedre uttagen. Linda gröna ledningen medurs runt green terminalskruv övre jack, och sedan vira den runt green terminalskruven på den nedre uttaget. Linda röda tråden medurs runt den röda terminalen skruv övre jack, och sedan vira den runt den röda terminalen skruven på den nedre uttaget. Anslutning av färgkodade terminaler både övre och nedre uttagen skapar en parallellkoppling som gör att båda uttagen att fördela kraften och signalen av samma telefonlinje.

4 Dra telefonkabeln långsamt från telefondosa. Linda gröna ledningen medurs runt green terminalskruv övre uttaget och dra åt skruven ordentligt. Linda röd tråd runt den röda terminalen skruv på den övre uttaget och dra åt skruven ordentligt.

5 Titta på trådarna och kontrollera alla anslutningar. Se till att alla gröna ledningarna är kopplade till varandra, och att alla röda trådar är anslutna på samma sätt. Montera fronten på telefonen dosa med skruvarna som följde med domkraften.

6 Anslut den modulära kontakten inuti NID att ansluta din linje till telefonbolaget. Anslut en telefon till någon domkraft och kontrollera att en kopplingston. Ringa ett samtal för att testa telefonlinjen. Koppla telefonen och koppla in den andra uttaget för att testa linjen.

7 Få en RJ-11 telefonsladd och anslut den ena änden till den andra uttaget. Anslut den andra änden av sladden till datorn modem som tillhandahålls av ditt telefonbolag. Ansluta modemet till din nätverksrouter för att låta ditt lokala nätverk eller LAN att ansluta till Internet via telefonlinjen.

Tips

  • Anslut en DSL (från teleoperatören) mellan telefonen och uttaget för att undvika störningar.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2019 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com