Hur man öppnar ett Word-dokument i Access 2007

January 7

Hur man öppnar ett Word-dokument i Access 2007


Microsoft Access är en databas program som hjälper dig synbart hantera data och sortera baserat på flera faktorer. Som en del av Microsoft Office, Access 2007 kan du exportera data till andra Office-program som Microsoft Word, detta skapar och öppnar en ny Word-dokument som innehåller de dechiffrerade data i ett format som är lätt att läsa. Exportera filer är en relativt enkel process som kräver en i förväg skapad databas i Microsoft Access 2007.

Instruktioner

1 Öppna Microsoft Access 2007 och laddar databas som du vill exportera till Microsoft Word. Markera de specifika uppgifter som du vill exportera eller markera något att exportera alla data.

2 Klicka på "externa data" -fliken i menyn och leta reda på avsnittet "Export".

3 Klicka på "Word" från listan med alternativ. "Export Wizard" visas.

4 Klicka på "Bläddra" och navigera till den mapp där du vill spara den exporterade databasen i Microsoft Word. Mata in ett namn för exportfilen eller välja ett Microsoft Word-dokument för att skriva det.

5 Placera en bock bredvid "Öppna målfilen efter exporten är klar" för att öppna Microsoft Word-dokument. Placera en bockmarkering bredvid "Exportera endast de valda posterna" Om du väljer att bara exportera vissa uppgifter i Access-databas.

6 Klicka på "OK" för att skapa Microsoft Word-dokument med Microsoft Access 2007 layout.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com