Hur Kopiera Treeview i VB6

September 5

Hur Kopiera Treeview i VB6


En Treeview Control i VB6 (Visual Basic 6) visar information i en hierarki. En trädvy består av noder som är relaterade till varandra på något sätt. Windows Explorer är ett bra exempel på Treeview visa filer och mappar på ett hierarkiskt sätt. Noden i Treeview kontroll kan innehålla andra noder, kallade "underordnade noder." Du kan visa överordnade noder som expanderat eller kollapsat. Varje nod har egenskaper såsom "Förälder", "FirstNode" och "noder". Du kan hämta varje nod med hjälp av en rekursiv procedur i VB6 att kopiera nod till en annan trädvy.

Instruktioner

1 Klicka på "Start", "Alla program" och "Visual Basic 6." Klicka på "File" och "Nytt" för att skapa ett nytt projekt. Ange ett namn för projektet och välj en plats för projektfiler. Klicka på "Form1" på navigeringsfönstret den vänstra delen av fönstret.

2 Klicka på "Verktyg" och "knappen." Klicka på tomt område på Form1 att lägga till knappen. Högerklicka på blankett 1 och ange följande kod för att skapa en rekursiv procedur som itererar varje nod i Treeview:

Private Sub IterateTreeNodes (ByVal tNode Som TreeNode, ByVal rootNode Som TreeNode)

Dim childNode As TreeNode

För Varje childNode I tNode.Nodes

Dim NewNode Som TreeNode = Ny TreeNode (childNode.Text)

NewNode.Tag = childNode.Tag

Me.treeView2.SelectedNode = rootNode

Me.treeView2.SelectedNode.Nodes.Add (NewNode)

IterateTreeNodes (childNode, NewNode)

Nästa

End Sub

3 Dubbelklicka på knappen och ange följande kod för att kopiera noder i TreeView1 till TreeView2:

Private Sub button1_Click (ByVal avsändare As Object, ByVal e Som System.EventArgs)

Dim t As TreeNode

För Varje tNode I Me.treeView1.Nodes

Dim NewNode Som TreeNode = Ny TreeNode (tNode.Text)

NewNode.Tag = originalNode.Tag

Me.treeView2.Nodes.Add (NewNode)

IterateTreeNodes (tNode, NewNode)

Nästa

End Sub


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com