Vad är en e-postadress?

March 13

En e-postadress är en Internet-identifierare som används för att direkt och dirigera e-postmeddelanden. Liksom gatuadresser, är e-postadresser används för att definiera var och till vem ett e-postmeddelande kan levereras. E-postadresser skickas över Internet med hjälp av Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), och typiskt överensstämmer med namnkonventionen av [email protected] Domänen hänvisar till värd hemsida, medan användarnamnet indikerar vilket användaren specifikt i den domänen kommer att ta emot meddelandet.

Retrieval

Meddelanden riktade till en e-postadress kan hämtas från e-postbrevlåda Internet-baserade eller program där meddelandena lagras. Brevlådor kan användas online eller offline.

ogiltiga adresser

Meddelanden som skickas till en e-postadress som inte finns kommer att returneras till avsändaren e-postadress med en del av misslyckade leverans.

namngivnings

Användarnamnet av en e-postadress kan ha upp till 64 tecken, och kan bestå av stora och små bokstäver, siffror och vissa typer av skiljetecken.

Gratis e-postadresser

Många webbplatser, till exempel Google, Yahoo, MSN och Hotmail, erbjuder gratis e-postadresser till registrerade användare.

E-postadress Internationalisering

Det finns en Internet Engineering Task Force kallas E-postadress Internationalisering som arbetar för att lösa flera viktiga frågor som hindrar e-post från att vara en universell form av kommunikation på grund av begränsningar i namnkonventioner.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com