Hur man byter en variabel i Excel VBA

May 18

Att veta hur man byter en variabel i Excel VBA är viktigt när ett program har en variabel vars namn inte tydligt ange variabel funktion. Skriva kod som är lätt att underhålla krav tydligt namngivna variabler. Du kan utföra den rörliga ersättning manuellt ändra varje förekomst av variabeln i ett program. Detta är tidskrävande och utsatt för fel, dock. Använd programmeringsmiljön "Ersätt" kommandot i stället. Detta kommando kan matcha alla förekomster av en viss variabel och endast den variabeln.

Instruktioner

Ersätt en variabel med en annan variabel

1 Klicka på "Utvecklare" -fliken knapp "Visual Basic" att komma in i VBA programmeringsmiljö, sedan klistra in följande program i fönstret tomma programmering i skärmens mitt. Detta program visar en kort hälsning och definierar två variabler. Du ersätta en variabel med den andra.

Sub SayHello ()

Dim x, y

x = "Hej"

y = "Hälsningar"

MsgBox x

End Sub

2 Tryck på "F5" för att köra programmet, som visar meddelandet "Hello". Gå tillbaka till koden. Klicka och dra över "x" i "Dim" uttalande att välja "x".

3 Klicka på "Redigera", "Ersätt". Skriv "y" i "Ersätt" textrutan och klicka sedan på "hela ord" och "Match Case" kryssrutor.

4 Klicka på knappen "Ersätt alla" för att ersätta variabeln "x" med variabel "y".

5 Kör programmet som du gjorde i steg 3. Observera att programmet visar ett annat budskap denna tid, på grund av din ersätta variabeln "x" med "y".

Ersätt en variabel med en konstant

6 Klicka på "Utvecklare" -fliken s "Visual Basic" knappen för att komma programmeringsfönstret för Visual Basic for Applications. Klistra in följande programmet i fönstret. Detta program använder en variabel för att visa en kort hälsning.

Sub SayHello ()

dim y

y = "Hälsningar"

MsgBox y

End Sub

7 Kör programmet genom att trycka på "F5." Visual Basic visar meddelandet som anges i "MsgBox" uttalande.

8 Klicka och dra över "y" i "Dim" uttalande i koden, klicka sedan på "Redigera", "Ersätt". Skriv in strängkonstant "Hälsningar" i "Ersätt" textrutan.

9 Klicka på "Match case" och "hela ord" kryssrutor, klicka sedan på "Ersätt alla" att ersätta "y" variabel med strängen konstant "Hälsningar".

10 Kör programmet som du gjorde i steg 2. Observera att programmet visar nu budskap strängkonstant du skrev.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com