Hur man använder Excel Skriv kommentarer

February 23

Hur man använder Excel Skriv kommentarer


Microsoft Excel hjälper dig att mata in och hantera stora mängder data. Medan du arbetar på ett kalkylblad, kanske du vill lägga till en anteckning till en cell. Kanske du har märkt att det finns en felaktig formel eller en felstavning av en persons namn och du vill gå tillbaka senare för att rätta till det. Excel kan du ange kommentarer i en cell; en kommentar är en textruta som du kan fylla med dina anteckningar om cellen eller kalkylblad.

Instruktioner

1 Klicka på den cell där du vill lägga till en kommentar.

2 Klicka på "Infoga> Kommentar" i Excel 2003 eller klicka på "Granska> Ny kommentar" i Excel 2007.

3 Klicka på kommentarruta som visas och skriv din anteckning.

Tips

  • En cell som har en kommentar har en liten röd triangel i det övre högra hörnet. Klicka på cellen för att se en kommentar, klicka ut ur cellen för att dölja kommentarer.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com