Hur man rengör Black Sponge Roller på en HP LaserJet-skrivare 1100

August 31

Hålla din skrivare ren är viktigt för att få ut högsta möjliga kvalité i dina utskrifter. HP rekommenderar att du rengör de inre delarna av skrivaren tre separata tillfällen. Rengör skrivarens insida när du byter bläckpatronen efter att du har tryckt 15.000 bilder eller när du märker en nedgång i kvaliteten på utskriften. Hålla din skrivare ren kommer att se din skrivare fungerar korrekt och kommer att pågå längre.

Instruktioner

1 Stäng alla öppna delar av skrivaren. Tryck ner eller ta bort pappersmataren på toppen. Lägg skrivaren på en plan yta.

2 Ställ skrivaren på den platta sidan så att du kan se där sladden går in i skrivaren. Ta bort strömsladden.

3 Bär latexhandskar och öppna skrivaren genom att öppna de två spärrarna som håller dörren stängd. När det är öppet kommer du att se det inre arbetet i skrivaren.

4 Ta bort bläckpatronen. Håll det försiktigt med toppen och dra den rakt ut.

5 Hitta rullen plocka upp. Plocka upp rullen är i centrum precis på baksidan av där du tog bort patronen. Vända botten av inmatningsvalsen i riktning mot framsidan av skrivaren. Dra försiktigt rullen ut.

6 Leta efter överföringsrullen. Det är en svart svamp som rullen ca 8 inches lång. Det ligger precis bakom patronhuset. Rör inte överföringsrullen med händerna.

7 Ta en mikrofiberduk och torka försiktigt överföringsrullen på den exponerade sidan. Torka i en mjuk nedåtgående rörelse.

8 Vrid rullen ¼ varv. Torka med en ren del av mikrofiberduk använder samma milda nedåtgående rörelse som i STEG 7. Upprepa detta vrida ¼ varv i taget tills du torkade hela rullen ren.

9 Sätt tillbaka rullen plocka upp genom att snäppa den på plats igen. Vänd en gång för att se till att den kan rotera fritt.

10 Sätt tillbaka bläckpatron. Håll det försiktigt med toppen och skjut den rakt i kassetthuset.

11 Stäng luckan och byt ut nätsladden. Anslut skrivaren och köra en testutskrift. Om testet är framgångsrikt, är valsen ren.

Tips

  • Rör aldrig överföringskassetten med bara händer eftersom oljan från huden kan skada den.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com