Hur man tar bort den första bokstaven i en sträng i PHP

October 6

Hur man tar bort den första bokstaven i en sträng i PHP


PHP är ett programmeringsspråk som gör att du kan bygga dynamiska webbplatser. PHP har olika metoder för att analysera strängdata. Dina uppgifter kan komma i ett visst format där du alltid måste ta bort det första tecknet i en sträng. Använd PHP substr metod, som returnerar en del av en sträng baserad på parametrarna.

Instruktioner

1 Skapa en PHP-fil med en text, HTML eller PHP redaktör.

2 Skriv in koden för att tolka strängen:

<? Php

$mytext = "NONE OTHER THAN YOU";

$ Mynewtext = substr ($ mytext, 1);

// utgångar "annan än du"

echo $ mynewtext;

?>

SUBSTR metoden tar två parametrar som krävs. Den första parametern är strängen. Den andra är utgångspunkten för den strängindex. Den första index för strängen är 0, exemplet börjar vid index 1 eller "O". Detta startar din data vid den andra positionen och fångar den återstående text, effektivt avlägsna den första bokstaven i strängen. Den tredje parametern för längden på strängen är onödigt för denna uppgift.

3 Överföra filen till en server, och ladda den i en webbläsare för att testa ditt manus.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com