Hur att dölja den taxonomi på Meta Drupal

November 17

Taxonomi i Drupal är grund märkning och kategorisera funktion; dock med ytterligare moduler och anpassade funktioner, kan du använda taxonomi för att leverera mer avancerade funktioner, såsom metataggar. Om taxonomi för närvarande visas på din artikel sida, kan du ta bort det utan att lösgöra taxonomi term från artikeln. Processen är densamma oavsett om taxonomi är konfigurerad för metataggar eller bara standardtaggar.

Instruktioner

1 Logga in på din Drupal webbplats och klicka på "Structure". Klicka på "innehållstyper."

2 Klicka på "Hantera Display" bredvid typ artikelns innehåll. Det är där du kommer att hantera vilka fält som visas på artikelsidan.

3 Bläddra till taxonomi området i fråga. Etiketten har i allmänhet taggar, sökord, taxonomi eller metataggar, men den exakta ordalydelsen beror på hur du har konfigurerat den.

4 Klicka på "Label" väljaren. Välj "Hidden" att dölja fältet på artikelns sida.

5 Klicka på "Spara" för att spara ändringarna.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com