Hur man beräknar antalet ord i en cell i Openoffice Calc

October 20

Openoffice är ett ordbehandlingsprogram och produktivitet programvara som erbjuds gratis på nätet. Calc är namnet på den Openkalkylprogram. Varje fält i kalkylbladet kallas en cell. Calc inte automatiskt visa antalet ord i en cell, men du kan lägga till en formel i kalkylarket för att visa antalet ord.

Instruktioner

1 Klicka på en tom cell i kalkylbladet där du vill att antalet ord att visas.

2 Ange följande formel i cellen: "= LEN (TRIM (cell)) - LEN (suppleant (cell" "," ")) + 1" utan den första och sista citattecken.

3 Ersätt ordet "cell" med numret cell du vill beräkna. Till exempel: ". E6" "D3" eller


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com