Vad gör CPU göra för en dator?

October 6

Den pågående utvecklingen av datorteknik beror till stor del på lika imponerande utvecklingen i tillverkning av centralenheter, som vanligen kallas processorer. Även finns i olika typer, som 34-bitars, quad-core eller Intel, alla processorer har samma huvudsakliga syfte: att genomföra särskilda instruktioner som gör det möjligt för en dator att fungera.

Definition

En CPU är en elektronisk krets konstruerad för att exekvera datorprogram som tillåter en dator att utföra ett stort antal processer.

Fungera

De flesta processorer snabbt genomföra fyra direktiv varandra bearbetning: hämta (hämta instruktioner), avkoda (översätter instruktioner till berörda enheter av information), execute (utföra operationer), och återföring (lagra instruktionssteg i minnet för snabbare framtida åtkomst).

mikroprocessorer

CPU avancemang är direkt relaterad till den snabba utvecklingen av mikroprocessorer, som är små integrerade kretsar inrymt på en tärning.

Utveckling

Moores lag, som publicerades i 1965, förutspår att antalet transistorer ett mikrochip kan hålla kommer att fördubblas ungefär vartannat år, en riktig iakttagelse som förklarar den accelererade utvecklingen av CPU-teknik.

överväganden

Medan "CPU" och "mikroprocessor" används ofta omväxlande termerna är inte synonymer. Halvledarföretag Intel Corporation introducerade den första mikroprocessor, Intel 4004, 1971; ännu fanns processorer så tidigt som 1961.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com