Hur att rensa upp filer på din hårddisk

March 15

Hur att rensa upp filer på din hårddisk


Om datorn går långsamt eller om du kör slut på diskutrymme, kan du vidta åtgärder för att rensa upp filerna och frigöra diskutrymme. Det kan även förbättra datorns prestanda. Windows levereras med Diskrensning för just detta ändamål. Verktyget gör sig av tillfälliga och onödiga filer.

Instruktioner

1 Klicka på "Start", "Alla program", "Tillbehör", "Systemverktyg" och "Diskrensning" för att öppna programmet. Verktyget kommer att ta ett par minuter för att bedöma hur mycket diskutrymme det kan frigöra på din dator.

2 Klicka på den enhet som du vill rensa - om du har flera enheter - ". OK" och klicka på

3 Markera rutorna bredvid de objekt du vill verktyget för att ta bort. När du klickar typ av varje fil, visas en beskrivning i den nedre halvan av dialogrutan.

4 Klicka på "OK" -knappen efter att ha gjort dina val.

5 Klicka på "Ta bort filer" för att bekräfta operationen.

Tips

  • Säkerhetskopiera filer som du inte kan leva utan att se till att du inte råkar radera dem.
  • Om du tar bort filer på egen hand, utan att använda dessa processer, riskerar du chansen att verkligen goofing datorn. Följ anvisningarna först, fråga en tech om radering annat senare.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com