Så här ändrar en global adresslista Exchange 2007

August 29

Den globala adresslistan (GAL) är en databas över alla användare som är registrerade i ditt företag eller organisation. Den innehåller information som namn, adress, avdelning, företag alias, telefonnummer, e-postadress och mycket mer. GAL typiskt lagras i företagets Microsoft Exchange Server. Använda Exchange Management Shell verktyget kan du ändra din GAL. Observera att du måste ha administratörsbehörighet för att utföra denna uppgift.

Instruktioner

1 Logga in på en dator server dator med administratörsbehörighet. Detta krav är också kallas "Exchange Organization administratörer roll." Klicka på Start-knappen och välj "Administrationsverktyg." Klicka på "Microsoft Exchange Server."

2 Välj "Exchange Management Shell." Detta kommer att öppna ett nytt fönster med en kommandotolk.

3 Kör följande kommando utan citattecken "Set-GlobalAddressList -Identity <GlobalAddressListIdParameter> -Namn" och tryck på "Enter".

Till exempel, om du vill lägga till ett nytt namn "XYZ" med en GAL-ID "1a2b3c4d," typ, utan citattecken, "Set-GlobalAddressList -Identity 1a2b3c4d -Namn XYZ." Tryck enter."


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com