Hur konvertera en XLT fil till en XLS-fil

February 2

Hur konvertera en XLT fil till en XLS-fil


Microsoft Excel kan du spara en mall fil som bevarar formateringen och andra estetiska val så att du kan skapa nya, liknande dokument i framtiden utan att behöva börja helt från början. Microsoft tillhandahåller också ett antal standardmallar för vanliga kalkylprojekt. Dessa mallar sparas i

.xlt filer, medan normala Excel sparas som xls-filer, men det är lätt att vända en mall till en * XLS fil.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Excel.

2 Gå till "File" och sedan "Öppna" och dubbelklicka på namnet på

.xlt fil du vill konvertera till en XLS-fil.

3 Gå till "File" och sedan "Spara som" och välj "Excel 97-2003 arbetsbok (* .xls)" från "Spara som typ" listrutan. Se till att du väljer en plats att spara filen som du kan hitta senare, och klicka på "Spara".


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com