Hur man sätter in ett datum i Excel Visual Basic

February 6

Hur man sätter in ett datum i Excel Visual Basic


Att kunna infoga data i en Microsoft Excel-arbetsbok kommer att göra din Visual Basic-program mer dynamisk. Ofta stöter behovet av att införa ett datum som en arbetsbok när du exportera data från din VB ansökan. I VB kan du använda Microsoft Excel objektbiblioteket för att skapa en ny Excel-arbetsbok och infoga data i den. Du kan använda "Nu" -funktionen för att få systemdatum och sätta in den till Excel genom att använda "Range" egendom.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Visual Basic Express, klicka på "New Project" från den vänstra delen av skärmen, klicka sedan på "Windows Forms program." Klicka på "OK."

2 Dubbelklicka på "Button" för att lägga en ny knapp. Dubbelklicka på "Button1" för att skapa en klick händelse för den här knappen. Klicka på menyn "Project", klicka på "Add Reference" och sedan klicka på "COM" -fliken. Dubbelklicka på "Microsoft Excel <versionsnummer> Objekt Library" till den som referens.

3 Kopiera och klistra in följande kod för att skapa Excel-objektet variabler som du kommer att använda för att skapa en ny Excel-arbetsbok:

Dim objXLS Som Application = Ny ansökan

Dim objXLXBks As Workbooks = Nothing

Dim objXLSBk Som arbetsbok = Ingenting

Dim objXLSShts som ark = Nothing

Dim objXLSSht Som Arbetsblad = Ingenting

Dim objXLSrng Som Range = Nothing

4 Skriv följande kod för att lägga till en ny arbetsbok:

objXLS.Visible = False

objXLS.DisplayAlerts = False

objXLSBk = ctyp (objXLS.Workbooks.Add (), arbetsbok)

5 Lägg till följande kod för att lägga till ett nytt kalkylblad:

objXLXBks = objXLS.Workbooks

objXLSSht = ctyp (objXLXBks (1) .Sheets.Item (1), Blad)

objXLSShts = objXLSBk.Worksheets

6 In datumet till "A1" i Excel genom att lägga till följande kodrad:

objXLSSht.Cells(1, 1) = Now()

7 Spara Excel-arbetsbok genom att skriva följande kod:

objXLSSht.SaveAs("C:\ExcelDate.xlsx")

8 Visa en meddelanderuta när arbetsboken har skapats och sparats.

MessageBox.Show("Date has been added to Excel")

Tryck på F5 för att köra program, klicka sedan på "Button1."


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com