Datorprocessorer Information

September 24

Datorprocessorer Information


Den centrala processorenheten (CPU) utför de flesta av datorns väsentliga uppgifter. CPU: n består av flera komponenter som utför specifika funktioner.

Execution Unit

Den viktigaste komponenten i processorn är exekveringsenheten, som är ansvarig för att svara på instruktioner som skickas till CPU från olika program, processer och hårdvarukomponenter.

gren Predictor

Grenen prediktor räknar programmet åtgärder för att göra datahämtning snabbare för CPU. Grenen prediktor hjälper också förbättra CPU svarstid.

Flyttalsenhet

Flyttalsenhet eller numeriska hjälpprocessor är den komponent av CPU ansvarig för komplicerade matematiska beräkningar. Denna logikenhet utför beräkningar i en snabbare takt än standardlogikenheten.

primära Cache

Ofta använda instruktioner och platser lagras i cachen. Processorn använder sedan detta cacheminne för snabb datahämtning.

buss~~POS=TRUNC

Bussgränssnittet är medlet för att ansluta processorn till Front Side Bus. FSB är den förenande mekanism för moderkortet.

processor Klocka

Processorklockan är grunden för processorns hastighet. Klockfrekvensen mäts i MHz eller GHz, motsvarande miljoner eller miljarder fästingar per sekund. Klockhastigheten avgör hur fort processorn utför sina uppgifter.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com