Hur man räknar antalet ord i en cell

August 17

Medan Microsoft Excel används främst som ett kalkylprogram, för att analysera numeriska data, kan du också utföra vissa textanalys. Om du har textbaserade celler som innehåller flera ord, då kan du räkna antalet ord i just cell. Du kan ange en formel som kommer att räknas ord i en cell. Denna formel kommer att uppdatera i realtid, så även om du redigerar cellen, kommer det visade resultatet fortfarande vara korrekt.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" typ "Microsoft Excel" och tryck på "Enter".

2 Klicka på cell "A1" och skriv ett urval av ord i cellen. Denna cell kommer att användas som ett exempel för att räkna antalet ord i den.

3 Ange följande formel i en cell som "A2"

= IF (LEN (TRIM (A1)) = 0,0, LEN (TRIM (A1)) - LEN (suppleant (A1, "", "")) + 1)

(Om du använder formeln någon annanstans, ersätta alla förekomster av "A1" med cellreferensen som du vill räkna).

4 Tryck på "Enter", och cellen kommer att uppdateras för att visa antalet ord i cell A1.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com