Hur man tar bort den första raden i en sträng i Groovy

February 28

Datorn världen är full av programmeringsspråk. Ett sådant språk, den nyckfullt namngivna Groovy är utformad för att fungera med Java-program. Även om språken är likartade, har Groovy extra idiom och en något annorlunda "grammatik" som skiljer den från dess mer kända motsvarighet. I Groovy, är en sträng ett kommando som består av en eller flera rader kod. För att ta bort den första raden i en sträng, måste du redigera koden för att se till att strykningen inte försämra funktionaliteten av strängen.

Instruktioner

1 Öppna kodeditorn.

2 Markera texten och tryck på "Delete" för att ta bort den första raden i strängen som du vill redigera.

3 Infoga koden "def sb = new String, sb.delete (x, y)

hävda sb.toString () ", där (x, y) betecknar linjekoden och dess koordinat.

4 Infoga i slutet av strängen följande kod: ". Def dashedT {orig.replaceAll (/ - (\ w) /) {fullMatch, firstCharacter -> firstCharacter.toUpperCase ()}"


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com