Hur man tar bort Skyddade VBA-projekt

April 2

När du skapar en ny arbetsbok i Microsoft Excel, innehåller det automatiskt en Visual Basic for Applications (VBA) projekt, som kan nås via Visual Basic Editor (VBE). Du kan inte helt ta bort ett VBA-projekt från en arbetsbok, men du kan ta bort alla koder, former och subrutiner i samband med det antingen manuellt eller programmatiskt. För att ta bort innehållet i en skyddad VBA-projekt, dock måste du veta dess lösenord. Om du har glömt det, skapa en kopia av arbetsboken i en "makro-free" format istället.

Instruktioner

Radera alla VBA-kod i ett projekt manuellt

1 Starta Microsoft Excel. Tryck på "Ctrl" och "O." Välj arbetsbok som innehåller din VBA-projekt och klicka sedan på "Öppna".

2 Tryck på "Alt" och "F11" för att öppna VBE. Dubbelklicka på namnet på VBA-projekt i Project Explorer. Skriv ditt lösenord i rutan och klicka sedan på "OK".

3 Högerklicka på ett objekt i "Modules" mapp och tryck på "R." Klicka på "Ja" om du vill exportera dina moduler; annars klickar du på "Nej" Upprepa detta tills det inte finns fler moduler listade i mappen.

4 Högerklicka på ett objekt i "Formulär" mapp och tryck på "R." Klicka på "Ja" om du vill exportera dina former; annars klickar du på "Nej" Upprepa detta tills det inte finns fler former som anges i mappen.

5 Dubbelklicka på ett objekt i Microsoft Excel objekt mapp. Tryck på "Ctrl" och "A." Klicka på "Redigera" och sedan välja "Clear" för att radera sin VBA-kod. Upprepa detta för varje objekt i objekt mappen Microsoft Excel.

6 Tryck på "Ctrl" och "S" för att spara dokumentet.

Radera alla VBA-kod i ett projekt programmässigt

7 Starta Microsoft Excel. Tryck på "Ctrl" och "O." Välj arbetsbok som innehåller din VBA-projekt och klicka sedan på "Öppna".

8 Tryck på "Alt" och "F11" för att öppna VBE. Dubbelklicka på namnet på VBA-projekt i Project Explorer. Skriv ditt lösenord i rutan och klicka sedan på "OK".

9 Klicka på "Verktyg" och välj sedan "Referenser". Välj "Microsoft Visual Basic for Applications Utökningsbarhet 5.3" från listan Tillgängliga referenser. Klicka på "OK."

10 Högerklicka på namnet på VBA-projekt i Project Explorer. Välj "Infoga" och klicka sedan på "Modul." Ange följande i koden Window:

Sub ClearProject ()

Dim vProject As VBIDE.VBProject

Dim vCompon Som VBIDE.VBComponent

Dim vModule Såsom VBIDE.CodeModule

Ställa vProject = ActiveWorkbook.VBProject

För Varje vCompon I vProject.VBComponents

Om vCompon.Type = vbext_ct_Document Därefter

Ställa vModule = vCompon.CodeModule

med vModule

.DeleteLines 1, .CountOfLines

End With

Annan

vProject.VBComponents.Remove vCompon

End If

nästa vCompon

End Sub

11 Tryck på "F5." Välj "ClearProject" i listan och klicka sedan på "Kör". Detta tar bort alla koder, moduler och former från VBA-projekt.

Spara arbetsboken i ett makro-Free Format

12 Starta Microsoft Excel. Tryck på "Ctrl" och "O." Välj arbetsbok som innehåller din VBA-projekt och klicka sedan på "Öppna".

13 Tryck på "F12" för att öppna "Spara som" fönstret. Skriv önskat filnamn i rutan Filnamn.

14 Klicka på rullgardinsmenyn bredvid "Spara som" och välj sedan "Excel-arbetsbok." Klicka på "Spara".

15 Klicka på "Ja" i bekräftelsefönstret för att fortsätta att spara som ett makro-fri arbetsbok. För att ändringarna ska träda i kraft, stänga arbetsboken och öppna den igen. Nästa gång du tittar din VBA-projekt, kommer det inte att innehålla några moduler, användar former och subrutiner.

Tips

  • Om du vill växla visningen av panelen Project Explorer, tryck på "Ctrl" och "R", medan i VBE.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com