Hur man räknar ord i en sträng i Perl

September 27

Nyckeln till att komma fram till ett ord räkna för texten i en sträng med Perl är "split" funktion. Denna funktion, som kommer med språket, kan du dela en sträng i en array med delsträngar enligt ett reguljärt uttryck mönster du definierar själv.

Instruktioner

1 Öppna kommandotolken. I Windows, klicka på "Start", "Kör" och skriv "cmd". I Mac OS X klickar du på "Spotlight" och skriv "Terminal".

2 Skriv följande för att öppna Perl interaktiv konsol:

perl -d -e

Senare kan du skriva din kod som helst i ett normalt program.

3 Skriv följande kommandon, i syfte:

min $ linje = "Detta är en textrad.";

min @wc = split (/ [\ t] + /, $ linje);

print .scalar (@wc);

Detta enkla program deklarerar en textrad, delar den i en matris av ord och skriver ut storleken på den arrayen. Detta ger dig den totala antalet ord för text.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com