Hur ändrar jag batteriet i en Cyberpower 525SL?

February 26

Den Cyberpower 525SL är en avbrottsfri strömförsörjning eller UPS, som är avsedd att användas med datorsystem. UPS fungerar genom att hålla ett internt batteri laddas som ger ström till de anslutna enheterna om strömmen från eluttaget går förlorad. Det inbyggda batteriet i enheten kan bli sliten ut med tiden, vilket leder till en minskning av den tid det kommer att ge effekt. Batteriet bör bytas ut när den stannar utför vid optimal kapacitet.

Instruktioner

1 Stäng av och koppla all utrustning som är ansluten till enheten.

2 Stäng av Cyberpower enheten. Koppla bort den från vägguttaget.

3 Vänd upp och ner enheten. Ta bort de sex skruvarna i botten av enheten.

4 Vänd på enheten så det är rätt sida upp. Lyft utloppslocket. Ta ut batteriet ur batterifacket.

5 Koppla bort batterikablarna från batteriet. Anslut kablarna till det nya batteriet. Anslut den röda kabeln till den positiva polen och den svarta kabeln till den negativa polen.

6 Skjut in det nya batteriet i facket. Byt utloppskåpan. Vänd UPS över. Byt de sex skruvarna.

7 Ladda enheten för fyra till åtta timmar att ladda batteriet innan du ansluter enheter igen.

Tips

  • Batterier anses farligt avfall - måste kasseras på rätt sätt.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com