Jag kan inte formatera en Desk 400

June 11

Jag kan inte formatera en Desk 400


Stora hårddiskar över 32 gigabyte kan inte formateras med filsystemet FAT32 med de inbyggda diskunderhållsverktyg såsom Diskhantering i Windows 2000, Windows XP, Windows Vista och Windows 7. Om en Desk 400 gigabyte enhet måste delas av operativsystem andra system än Windows (t.ex. för portabelt bruk), kommer formatering en enda FAT32-partition maximera kompatibilitet. Använda specialiserade diskformateringsverktyg eller Windows kommandoraden "Format" verktyg för att konfigurera en Desk 400 med filsystemet FAT32.

Format Använda Easus Home Partition Manager

Open Easus Home Partition Manager. Högerklicka på Desk 400 enheten visas i Manager-fönstret Partition och klicka på "Skapa" i rullgardinsmenyn. Skriv in ett namn för den nya partitionen i "Partition Etiketter" fältet, klicka på "enhetsbeteckningar" och klicka på enhetsbeteckningen du föredrar att tilldela. Klicka på "Skapa som" listrutan och klicka på "Primär" om datorn har färre än fyra partitioner eller "Logisk" om datorn har mer än fyra partitioner. Klicka på "File System" listrutan och klicka på "FAT32." Låt "Partition Size" rutan i standardstorlek för att fördela hela enheten. Klicka på "OK" -knappen för att partitionera och formatera Desk 400 använder filsystemet FAT32.

Format med hjälp av Windows-format kommandoradsverktyg

Klicka på skrivbordet är "Start", typ "diskmgmt.msc" och tryck på "Enter". Högerklicka på Desk 400 enhet som anges i den nedre halvan av fönstret Diskhantering, klicka på "Ny enkel volym" och klicka på "Nästa" i fönstret som visas. Klicka på "Nästa" för att acceptera standard att partitionera hela enheten. Klicka på listrutan enhetsbeteckning, välj en enhetsbokstav och klicka på "Nästa". Klicka på "Formatera inte den här volymen" i "Formatera partition" fönstret, klicka på "Nästa" och klicka på "Finish." Klicka på skrivbordet är "Start", skriv "cmd" högerklicka på ikonen kommandoraden i den vänstra rutan och klicka på "Kör som administratör." Skriv "format / FS: FAT32 Z:" utom ersätta "Z" med enhetsbokstaven för Desk 400. Tryck på "Enter".

Format med hjälp av FAT32 Format Utility

Klicka på skrivbordet är "Start", typ "diskmgmt.msc" och trycka på "Enter". Högerklicka på Desk 400 enhet som anges i den nedre halvan av fönstret Diskhantering, klicka på "Ny enkel volym" och klicka på "Nästa". Klicka på "Nästa" för att partitionera hela enheten. Klicka på listrutan enhetsbeteckning klickar du på en enhetsbeteckning tilldela Desk 400 och klicka på "Nästa". Klicka på "Formatera inte den här volymen" i "Formatera partition" fönstret, klicka på "Nästa" och klicka på "Finish." Öppna "FAT32 Format" verktyg, klicka på "Drive" rullgardinsmenyn och välj enhetsbokstaven för Desk 400. Ange en etikett för enheten i "Volume label" rutan. Klicka på "Start" och Desk 400 formateras med filsystemet FAT32.

Format Använda Fat32format Command-Line Program

Klicka på skrivbordet är "Start", typ "diskmgmt.msc" och tryck på "Enter". Högerklicka på Desk 400 enhet som anges i den nedre halvan av fönstret Diskhantering, klicka på "Ny enkel volym" och klicka på "Nästa". Klicka på "Nästa" för att bekräfta att du vill partitionera hela enheten. Klicka på listrutan enhetsbeteckning klickar du på en enhetsbeteckning tilldela Desk 400 och klicka på "Nästa". Välj "Formatera inte den här volymen" i "Formatera partition" fönstret. Klicka på "Nästa" och klicka på "Finish." Klicka på "Start", skriv "cmd" högerklicka på ikonen kommandoraden som visas och klicka på "Kör som administratör." Skriv "cd \ path_to_fat32format \" på kommandoraden, som ersätter "path_to_fat32format" med den verkliga sökvägen till Fat32format verktyget och tryck på "Enter". Skriv "fat32format Z:" utom ersätta "Z" med enhetsbokstaven för Desk 400 enheten. Tryck enter." Skriv "Y" i kommandotolken för att bekräfta att du vill formatera hårddisken och tryck på "Enter" för att formatera Desk 400.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com