Hur vet jag om en JTextField är tom

October 8

Den JTextField Java kontroll visar en textruta där en användare skickar dig feedback på skrivbordet formen. Den JTextField kontroll är en standardinmatningsfält datatyp som används i de flesta skrivbordsprogram. För att bestämma om användaren har skrivit text, använder du "Gettext" -funktionen och utvärdera om ingången är en noll-längd sträng.

Instruktioner

1 Öppna Java mjukvaruutveckling du använder för att skapa dina appar. Öppna projektet du vill redigera och formen källkod som innehåller din JTextField kontroll.

2 Få texten i kontrollen med hjälp av "Gettext" -funktion. Följande kod får texten från kontroll heter "mytb" och tilldelar värdet till variabeln "input"

string input = mytb.getText ();

3 Utvärdera om texten är tom och visa ett meddelande för användaren. Du kan använda den här funktionen för att uppmana användaren att mata in data och kontrollera att ingången skrivs i textrutan. Följande kod avgör om textrutan är tom:

if (input == "") {
System.out.println ( "Ange ett värde");
}


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com