Hur gör jag Under i Thunderbird?

August 29

Thunderbird är en e-postklient som produceras av Mozilla. När du använder programmet, kan du understruken text i ett e-postmeddelande. Stryka under text i ett e-postmeddelande i Thunderbird är mycket enkel eftersom programmet har en understrykning knapp.

Instruktioner

1 Skriv e-postmeddelandet som du vill skicka.

2 Markera texten som du vill skicka.

3 Hit strykning knappen i alternativfältet i skrivmeddelandefönstret. Understryknings knappen har en "U" i det som är understruken. När du träffar på denna knapp, kommer texten att du markerat understrykas.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com