Hur fungerar Tillgång Hämta specifika dataposter för utskrift eller visning på skärmen?

August 2

Hur fungerar Tillgång Hämta specifika dataposter för utskrift eller visning på skärmen?


Tillgång använder frågor för att hämta specifika dataposter. Access användare eller utvecklare skriver frågor, som kan sparas tillsammans med databasen för att skriva ut eller visa särskilda poster när som helst.

typer

Välj frågor hämta poster med kriterier som alla poster har gemensamt, till exempel samma efternamn eller kundnummer. Parameter frågor hämta poster baserat på information som tillhandahålls av användaren när frågan körs. Frågor i Access kan hämta data från en enda tabell eller från flera tabeller kopplas samman.

Funktioner

Du skapar åtkomst frågor i Query Design View eller med Frågeguiden, som levererar en rad uppmaningar och val att automatisera processen. Alla funktioner finns i Frågeguiden, så använder Query Design View är ett bättre val om du vill skräddarsy en fråga till dina specifika behov.

överväganden

Tillgång skapar kod i SQL-språket för alla frågor, oavsett om du skrev frågan i Query Design View eller med Frågeguiden. Tillgång exekverar SQL-koden när du kör frågan. Du kan använda SQL View-funktionen i Access att skriva egna SQL-frågor.

Rolig fakta

Tillträde kan också använda frågor för att ändra, ta bort eller lägga till poster i en tabell eller för att skapa en helt ny tabell.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2019 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com