Hur man tar bort dubbletter från en karta i Java

September 10

Lista kartor innehåller flera värden inom ett Java array variabel. När du har flera värden i listan kartan, du ibland få några dubblettvärden. För att ta bort värden, gå igenom varje värde och utvärdera om de matchar någon av de andra. Fullgöra denna uppgift genom att använda två "för" loopar i Java.

Instruktioner

1 Öppna Java-editor du vill använda för att skapa din kod. Öppna källkoden fil som innehåller listan kartan.

2 Skapa den första "för" loop. Den första slingan går igenom vart och ett av de värden som du vill använda för att hitta några dubbletter. I följande kod skapas den första slingan:

for (int i = 0; i <list1.size (); i ++)

{

string tmp = list1.get (i);
// Andra slingan går här

}

Ersätt "lista1" med namnet på din array.

3 Sätt den andra slingan inom klamrarna i den första slingan. Den andra slingan jämför alla andra värden till den första slingan aktiva värde. Om du hittar en kopia, ta bort den från arrayen med hjälp av följande kod:

för (int j = 0; i <list1.size (); j ++)

{

if (tmp == list1.get (j)) {
list1.remove (j);
}

}


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2023 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com