Media Oriented Systems Transport Protocol

September 25

Media Oriented Systems Transport Protocol


Media Oriented Systems Transport (MOST) protokoll är en standard som syftar till att ansluta multimedia komponenter i fordon. Den är uppbyggd kring kommunikationsmedium, eller buss. En buss är en enkel ledning (kabel eller ledning) till vilken många anordningar är fastade. MOST-bussen är utformad som en ring.

Förvaltning

MOST hanteras av en organisation som kallas MEST samarbete. Denna grupp bildades av fordons- och elektroniktillverkare. Det handlar om 16 biltillverkare och 60 elektroniktillverkare (sedan 2010). Medlemskap är öppet för andra tillverkare, även om standarder skriven speciellt för fordonstillämpningar. MEST förhoppningar att främja normer för alla audiovisuella implementeringar, särskilt inom områdena industri och säkerhetsapplikationer.

Fungera

De flesta standarder omfattar alla nätverksprotokoll nivåer som definieras i International Standards Organization (ISO) Open Systems Interconnection (OSI) modellen. MEST bär trafik runt fordonet, vilket ger 60 kanaler för data. Tillsammans med styrenheter och timers kan bussen ansluta upp till 64 enheter.

Funktioner

Standarden för avsikt att passera styrsignaler mellan enheterna. Ett exempel på detta är att, genom att slå på DVD-spelaren, en användare slår också på TV: n. MOST är fordonets motsvarande hemautomation tillämpas specifikt på audiovisuella program.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com