Hur man identifierar Kablar använda för att överföra data till en ny dator

July 23

Det finns två typer av kablar som används för att överföra data från en dator till en annan: Ethernet-kablar och crossover-kablar. Identifiera och skilja mellan de två är viktigt eftersom en korsad kabel inte kommer att fungera i en typisk Ethernet kapacitet, och vice versa. Åstadkomma detta genom att undersöka anslutningen leder på varje ände av kabeln, en process som tar bara några sekunder.

Instruktioner

1 Stäng av datorn och dra ur kabeln i fråga från datorn och enheten som den är ansluten.

2 Titta på kontakten i änden av kabeln. Undersök färgmönster av små trådar i plastuttaget.

3 Matcha den ordning av färgerna på den ena sidan av kabeln till den för den andra. Om färgerna är inriktade i samma ordning, är kabeln en normal Ethernet-kabel. Om färgerna är "korsade" (i ordning) du har en korsad kabel.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com