VoIP Transport Protocol

June 24

VoIP Transport Protocol


"IP" i "VoIP" (Voice over Internet Protocol) är mer känd som "IP" av "TCP / IP" (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) stack. TCP inkluderar förfaranden och buffring för att hantera tidsfrågor och mottaget paket beställning. Med VoIP dessa funktioner hanteras på ett högre lager, och så UDP (User Datagram Protocol) används för transportprotokollet i stället.

User Datagram Protocol

UDP definierades första gången 1980 och förvaltas, uppdateras och distribueras av Internet Engineering Task Force.

Jämförelse med TCP

UDP definieras vanligen genom sina olikheter till TCP. Medan TCP upprättar en session mellan de två kommunicerande ändpunkter är UDP ett "anslutningslöst systemet". Medan TCP garanterar beställning av paket, UDP inte. På grund av dessa egenskaper gör UDP för snabbare kommunikation med mindre metadata overhead. Den ner sidan är: protokollet ses som otillförlitligt på grund av dess brist på funktioner för att upprätthålla en anslutning eller marskalk mottagna paket.

UDP för VoIP

Som Transmission Control behandlas högre upp i protokollstacken med VoIP, är protokollet brist på funktioner som inte en detraction. Dess hastighet är fördelaktig för VoIP-implementeringar.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com