Vad är en Gigabyte?

January 21

En gigabyte är en måttenhet som används för att ange hur mycket data kan lagras på en hårddisk.

Vad är en byte?

En byte är en samling av bitar. Vanligtvis finns det åtta bitar i en byte. En bit är en 0 eller 1 och grunden för det binära (två nummer) system som datorer är baserade på.

Hur många bytes i en Gigabyte?

En gigabyte är 1024 ^ 3 bitgrupper eller 1,073,741,824 byte. För att undvika missförstånd, de flesta människor uppskattar och säga att en gigabyte är 1000 ^ 3 byte eller 1,000,000,000 byte.

Varför 1024?

Medan decimalsystemet är baserat i tiotals, datorer vet binärt, som har endast två siffror. Två till tiopotens är 1024.

Vilka enheter mäts i gigabyte?

De vanligaste enheter mäts i gigabyte är minnesenheter såsom hårddiskar, RAM, hoppa enheter och digitala minneskort.

Vilka andra vanliga åtgärder baseras på byte?

En megabyte är 1024 kilobyte, en gigabyte är 1024 megabyte och en terabyte är 1024 gigabyte.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com