Hur man gör korstabeller

May 29

En av de grundläggande funktionerna i statistisk analys är att bestämma frekvensen av en åtgärd eller egenskap som förekommer i en population. Kanske du vill veta hur många gånger i veckan människor på jobbet äta ut, eller hur många av dem är manliga eller kvinnliga. Men ibland den information vi vill ha är lite mer komplicerat. Vad händer om du vill veta hur många av kvinnorna på ditt jobb äta mer än tre gånger i veckan? Detta innebär analys av två variabler (kön och frekvens av att äta ut) samtidigt. För att få denna information du behöver för att utföra en korstabulering (kallas ibland en kors eller en kontingenstabell.)

Instruktioner

1 Borsta upp på grunderna i statistik och undersökningsmetodik. Även åtgärder som krävs för att göra korstabuleringar är mycket lätt, skulle det vara bäst om du läser upp på grunderna i undersökningsmetoder.

2 Syftet med att samla in och analysera data är att svara på en fråga. Denna fråga är formellt kallas en hypotes. Har din hypotes fast i ditt sinne innan din korstabuleringar.

3 Samla data som du kommer att använda för analys. Detta kan vara från en undersökning som du har genomfört eller från data som hämtats från Internet.

4 Ange dina data i ett statistikprogram. Detta är den mest tråkiga delen. Beroende på storleken av ditt prov, knappa in dina uppgifter kan ta allt från en timme till några dagar.

5 Välj variabler för analys. Välj ett beroende och en oberoende variabel. De måste vara relaterade till din hypotes.

6 Ställ in parametrarna för din korstabulering. I SPSS välj "Analyserade -> Beskrivande statistik -> korstabeller ..." Ställ den oberoende variabeln till "rad" och beroende variabel till "-kolumnen." Aktivera båda dessa punkter och procentsatser som ska visas.

7 Antingen skriva ut tabellen på egen hand eller exportera den till dokumentet. Om kors är ett utkast till en artikel, då kan du kopiera klistra som är i dokumentet. Men om du förbereder ett slutligt utkast till en rapport då kanske du vill skapa en anpassad tabell i ett kalkylprogram som Excel och kopiera data där.

8 Tolka data för att se hur det svarar din hypotes. Skriv upp dina slutsatser klar prosa som upprepar du frågor och svar den.

Tips

  • Förklara korstabell för läsaren. Ge en övergripande slutsats som kan dras från bordet, och peka ut de mest relevanta procentsatser och summor.
  • Ge noggrann eftertanke att välja beroende och oberoende variabler.
  • Det är viktigt att kunna se båda dessa punkter och procentsatser i kors eftersom var och en på egen hand kan vara missvisande. Om i exemplet ovan du såg att 30 män åt ut tre gånger per vecka och 25 kvinnor gjorde samma sak, kan du dra slutsatsen att män var mer som sannolikt att engagera sig i detta beteende. Men vad händer om, totalt fanns 100 män och 50 kvinnor som arbetar på ditt jobb? Om man tittar på de procentsatser som då du ser att 30 procent av män och 42 procent f kvinnor äter ut tre gånger per vecka. Därför kvinnor är mer benägna att engagera sig i detta beteende än män.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com