Hur man kan räkna en värdadressintervall

December 14

Hur man kan räkna en värdadressintervall


Internet har vuxit i en sådan snabb takt att det har vuxit ur antalet Internet Protocol (IP) adresser som finns inom IP-version 4 adressutrymme. IP-adress subnetting är en teknik som används av ingenjörer och arkitekter nätverks bevara IP version 4 adresser inom ett nätverk genom att dela större standard IP-adressintervall i mindre intervall av IP-adresser. Hitta intervallet IP-adresser till vilken en viss IP-adress tillhör för att bestämma antalet datorer möjliga och adressnummer som finns på det lokala nätverket.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" -knappen på skrivbordet och klicka på "Alla program" och sedan "Tillbehör". Högerklicka på Tolken ikonen Kommando och klicka på "Kör som administratör."

2 Skriv "ipconfig / all" i fönstret kommandoraden som visas och tryck på "Enter". Notera IP-adress och nätmask som visas i kommandoraden utgång.

3 Hitta startnätverksnummer värdadressområdet genom att subtrahera antalet den sista oktetten i nätmask som inte är 0 från 256. Till exempel, om nätmasken var 255.255.255.128, skulle du subtrahera 128 från 256 och finner att startnätverksnumret av den andra värdadressintervall är 128 (den första värdadress ordningsnummer är alltid 0).

Antalet värdar i ett adressintervall är lika med utgångsnätverksnummer av den andra värdadressintervallet minus två (så att antalet värdadresser i varje intervall är 126 i detta exempel). Observera att värdadresser bor i oktetter som inte har en 255 nätmask för oktett.

4 Matcha numret i den sista oktetten i IP-adressen med IP-adressintervall som finns i föregående steg för att bestämma inom vilket område IP-adressen är bosatt. Fortsatt exemplet i föregående steg, om IP-adressen är 192.168.1.22, då IP-adressen tillhör 192.168.1.1 genom 192.168.1.127 IP-adressintervall. Observera att 192.168.1.0 är nätverksnumret betecknas som startar första IP-adressintervall och 192.168.1.128 är nätverksnumret betecknas som startar nästa IP-adressintervall.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2019 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com