Hur till låsa upp en Kensington Combo laptop lås

July 31

Hur till låsa upp en Kensington Combo laptop lås


Kensington kombination laptop lås är en låsmekanism som tillåter användare att säkra sin dator. Låset är mest användbart när datorn används i en offentlig plats, till exempel ett bibliotek. Många bärbara datorer är byggda med ett låshål, en så kallad Kensington slot, som stöder användningen av bärbar dator lås. När Kensington kombinationen laptop lås är ansluten till datorn, kan du inte flytta datorn till en annan plats tills låset tas bort.

Instruktioner

1 Tryck in upplåsningsknappen och vrida den första av de fyra numrerade rattarna tills den första siffran i din kombination är inställd på låset.

2 Upprepa steg 1 med andra, tredje och fjärde siffran ringer att komma in i resten av din kombination.

3 Fortsätt att trycka på frigöringsknappen och vrid låset moturs tills det inte längre rör sig.

4 Dra låset ur Kensington Security Slot på den bärbara datorn. Dra inte för hårt på låset eftersom det kan skada låset eller datorn. Om du stöter på motstånd när du försöker dra lockout, trycker in på låsknappen igen och vrid moturs igen för att säkerställa att det var helt vriden.

Tips

  • Om du inte återställer kombinationen på Kensington kombinationslås anger förinställda kombinationen "0000."

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com