Hur man sätter in en sträng i MySQL

July 9

MySQL använder en "insats" uttalande att infoga värden i databastabeller. Du måste sätta värden i rätt fält för att hålla dataintegritet. Du skapar en strängvariabel och för in den i tabellen fältet med hjälp av SQL-språket. Insatsen uttalande bestämmer bordet och fält där du sätter in strängvärde.

Instruktioner

1 Klicka på "Start" -knappen i Windows och välj "Alla program." Klicka på "MySQL" klicka sedan på "Query Browser." SQL-fråga editor öppnas där du skapar koden.

2 Skapa strängvariabeln. I följande kod skapas en kund variabel:

som @customer = "Joe Smith"

3 Sätt strängen i MySQL tabell. Följande kod infogas variabeln skapade i steg två i "kund" tabell:

infoga i kund (namn) värden (@customer);

4 Klicka på "Kör" för att köra koden. Strängen skapas och värdet sätts in i tabellen.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com