Så här visar en ResultSet med JSP

March 11

När du fråga en databas för information tillbaka data till din JSP ansökan är en datamängd. Datauppsättningen innehåller varje rad som returneras från databasen, så att du kan använda denna JSP element visa resultaten för användaren. Resultatet uppsättning exekverar före HTML-sidan gör för användaren. JSP kod använder en kombination av HTML och Java för att samverka med servern och användarens webbläsare.

Instruktioner

1 Högerklicka på JSP-sidan som innehåller koden. Klicka på "Öppna med" och sedan klicka på din JSP editor för att ladda koden.

2 Kör din fråga för att hämta resultatet. Följande kod är ett exempel på en fråga som returnerar ett resultat uppsättning kunder:

ResultSet resultat = statement.executeQuery ( "välj * från kunder");

3 Visa resultaten. Du kan visa resultaten i någon HTML-kod. Följande kod visar resultaten i en tabellrad:

<% Medan (result.next ()) {%>

&lt;TR>

& Lt; TD> & lt;% = result.getString (1)%> & lt; / td>

& Lt; TD> & lt;% = result.getString (2)%> & lt; / TD>

</ Tr>

Koden ovan loopar igenom varje datapost och visar det i en tabellrad.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2019 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com