Så här kontrollerar SQL version från kommandoraden

February 11

Så här kontrollerar SQL version från kommandoraden


SQL Server är ett databasprogram som har flera släppts versioner. Om du är ansvarig för en SQL Server, veta vilken version du kör hjälper dig att identifiera uppdateringar, snabbkorrigeringar och buggar. Du kan använda SQL kommandoraden uttalanden att räkna ut vilken version du har. Det finns två sätt att hämta SQL Server versionsnummer: den "@@ version," en intern variabel, liksom den "SERVER) (" -funktion.

Instruktioner

1 Klicka på Windows Start-knappen och välj "Alla program." Klicka på "SQL Server" katalog i listan över program och välj sedan "SQL Server Management Studio." Detta öppnar en konsol där du kan ange SQL-kommandoraden uttalande.

2 Ange ditt användarnamn och lösenord för att ansluta till SQL Server. När du ansluter till servern, är en ny fråga fönster öppnas automatiskt.

3 Skriv "välj @@ version som version" i frågefönstret. Tryck på F5 för att köra kommandot. Här visas din SQL Server version i svarsfönstret.

4 Alternativt kan du också använda kommandot "välj SERVER ( 'Product") som version "för att se SQL Server version.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com