Hur man använder Treeview för att besöka öppna andra arbetsböcker

July 5

Hur man använder Treeview för att besöka öppna andra arbetsböcker


Att veta hur man använder en Treeview för att navigera genom mappar och öppna Microsoft Excel-arbetsbok filer kan spara tid när du söker specifikt för arbetsböcker. Du kan skapa en Microsoft Visual Basic.NET (VB.NET) projekt för att utföra denna uppgift. VB.NET är en dator programmeringsspråk objektorienterat för att skapa Windows-program. En Treeview kontroll används ofta för att navigera genom en mappstruktur. I några få steg, kan du skapa en VB.NET projekt för att söka efter Excel-filer och öppna dem med hjälp av Treeview kontroll.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Visual Basic Express, klicka på "New Project ..." på vänster på skärmen och välj sedan "Windows Forms program." Klicka på "OK."

2 Dubbelklicka på "Treeview" på "Toolbox" rutan för att lägga till en ny Treeview kontroll. Dubbelklicka på "Form1" för att öppna "Form1.vb" modul.

3 Skriv följande under "Form1_Load" för att definiera käll väg att börja söka och lägga den första noden:

Dim frstNode som ny System.Windows.Forms.TreeNode ()

frstNode.ImageIndex = 0

frstNode.SelectedImageIndex = 0

frstNode.Text = "G: \"

TreeView1.Nodes.Add (frstNode)

4 Klicka på "Form1.vb [Design]" och dubbelklicka på "Treeview" kontroll. Skriv följande för att lägga till kataloger och filer till kontroll:

Dim obj som ny Process

Text = e.Node.Text

Om Directory.Exists (e.Node.Text) = sant då

getfiles (e.Node, e.Node.Text)

End If

Om File.Exists (e.Node.Text) = sant då

obj.Start (e.Node.Text, AppWinStyle.MaximizedFocus)

End If

5 Skriv följande under "public class Form1" för att skapa en ny subrutin som kommer att söka efter kataloger och filer:

Private Sub getfiles (ByVal pNode Som TreeNode, ByVal dirStr As String)

Dim myDir As Directory

Dim iCnt As Integer

För iCnt = 0 till (myDir.GetDirectories (dirStr) .Length) - 1

Dim childNode som ny _

TreeNode (myDir.GetDirectories (dirStr) (iCnt) .ToString, 1, 0)

iCnt = pNode.Nodes.Add (childNode)

nästa iCnt

För iCnt = 0 till (myDir.GetFiles (dirStr, "* xls") längd.) - 1

Dim childNode som ny _

TreeNode (myDir.GetFiles (dirStr, "* .xls") (iCnt) .ToString, 2, 2)

iCnt = pNode.Nodes.Add (childNode)

nästa iCnt

pNode.Expand ()

End Sub

6 Tryck på "F5" för att köra din subrutinen klicka sedan på ett Excel-fil för att öppna den.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com