Hur man fixar en suddig datorskärmen med Boxed och Squared Images

November 22

Om du upplever problem med din bärbara skärmen, såsom suddiga och fyrkantiga eller pixelated bilder, eller båda, kan det bero på en felaktig anslutning. Det bästa sättet att diagnostisera problemet är att öppna upp den bärbara skärmen montering och kontrollera de interna anslutningarna. Detta kanske låter som en mycket teknisk process, men det kan göras på några minuter även om du inte vet mycket om datorer.

Instruktioner

1 Stäng av din bärbara dator och öppna skärmen så att du har tillgång till den. Lägg märke till plastramen som omger LCD-skärmen. Detta är ramen.

2 Ta bort alla skruvar från sidorna och hörnen på ramen runt LCD-skärmen.

3 Bänd infattningen försiktigt från skärmen och det rektangulära inverter styrelse kommer att avslöjas monteras under LCD-skärmen.

4 Kontrollera kablarna som ansluter till ändarna på omriktaren ombord. Om de är lösa dra dem och koppla dem tillbaka, se till att de är säkra.

5 Slå på din bärbara dator. Om problemen skärmen kvarstår, avstängning av datorn och gå vidare till nästa steg.

6 Luta LCD-skärmen framåt så att du har tillgång till baksidan av det. Lägg märke till bandkabeln är ansluten till porten på baksidan av skärmen.

7 Kontrollera bandkabeln är säkert. Om det inte är, koppla bort den och koppla in den igen, kontrollera en säker anslutning.

8 Slå på datorn. Om problemen skärmen kvarstår, kan skärmen vara bortom reparation. För att ta bort skärmen, ta bort skruvarna på metallfästen i vardera änden av skärmen, dra ut bandkabeln och koppla ur kabeln löper från skärmen till omriktaren ombord. Ta bort den gamla skärmen och ställ den åt sidan. Montera en ny skärm inom parentes för att ersätta den.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com