Guide till hur man använder kalkylark

September 27

Guide till hur man använder kalkylark


Vid sin mest grundläggande nivån, är ett kalkylblad ett rutnät som hjälper dig att hålla reda på information. Kalkylprogram för datorn gör att skapa och manipulera kalkylblad enklare än någonsin. Alla kalkylprogram kan du organisera information via kolumner och rader, och kan du i allmänhet använda formler för att lägga till eller dra ifrån som kvantiteter under en rad eller kolumn. Även kalkylblad används ofta för matematiska syften, kan de också vara ganska bra för vardagliga saker som att hålla koll på din ekonomi eller göra personliga inventeringar.

Instruktioner

1 Öppna din skapelse kalkylprogram. Microsoft Excel är i allmänhet betraktas som industristandard, men flera olika alternativ finns, inklusive Apples programnummer och den fria Calc programmet från OpenOffice.org.

2 Utse dina rader och kolumner. Detta åstadkoms genom att skriva rubriker för den information som du håller koll på den översta raden (eller kolumnen om du vill ha en annan orientering) i kalkylbladet.

3 Input data i rätt rader och kolumner. Varje enskild informationsblocket kallas en cell, och du kan placera information i en cell genom att klicka på cellen och skriva ut data. Var försiktig när du hoppar celler eller använda ord och siffror i samma celler, eftersom de matematiska funktioner i ett kalkylprogram kräver i allmänhet information som skall matas in i följd och matas in med liknande mängder.

4 Sätt alla formler som du vill använda i kalkylbladet. De flesta kalkylprogram har en "formler" flik som gör detta mycket enkelt, men det är möjligt att mata in formler manuellt. Vissa formler är så enkelt som att skriva = SUMMA (C4: C9) i en cell, vilket innebär att siffrorna i C4 till C9 läggs samman, men formler som en standardavvikelse kräver att du mata in specifika genvägar som = STDEVP.

5 Arbeta med kalkylarket tills all nödvändig information finns på plats. Sedan kan du skriva ut kalkylbladet om du behöver en papperskopia av det.

Tips

  • Olika typer av kalkylprogram erbjuder olika funktioner. Utforska ditt program för att lära sig exakt vad det kan göra.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2019 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com