Hur man sätter in värdet från en Microsoft kalkylblad i ett Word Field

June 8

Uppgifterna i en Microsoft Excel-ark och ett Word-dokument behöver inte vara ömsesidigt uteslutande. Värden från ett Excel-kalkylblad kan enkelt exporteras till Word-dokument, även om du vill göra dem en del av ett fält, som är ett speciellt data konstruera i Word. Importera och infoga värden från Excel i ett Word fält kan du använda data på olika plattformar för att skapa anslutna dokument.

Instruktioner

1 Högerklicka på den cell i Excel-kalkylbladet som du vill exportera till Word-dokumentet. Välj "Kopiera" från popupmenyn.

2 Klicka en gång på fältet i Word-dokument där du vill infoga Excel värde. Fältet kommer att skuggas i en grå ruta.

3 Klicka på den plats på fältet där du vill infoga värdet. Högerklicka för popupmenyn visas. Välj "Klistra in" från menyn.

4 Klicka på en plats på Word-dokument utanför området. Fältet kommer inte längre att vara i en grå skuggade rutan.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2023 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com