Hur Synkronisera Outlook Express på två datorer

April 23

Effektiv synkronisering av Outlook Express på två datorer kan hjälpa användarna att hantera uppgifter effektivt. Med synkronisering kan du enkelt dela e-post, kalendrar, kontakter, anteckningar och uppgifter mellan de två datorerna.

Instruktioner

1 Välj "Arkiv" menyn Outlook, välj "Ny" och välj "Personlig mappfil" (PST). Ge ett namn till mappen och klicka på "Skapa". Du har nu en ny PST-fil. Avsluta Outlook.

2 Starta Outlook. Högerklicka på "Kalender" mappen och välj "Kopiera Kalender." I "erhållna" dialogrutan väljer den nya PST-filen och klicka på "OK". Upprepa proceduren för "Tasks" och "Kontakter".

3 Ta bort data från den gamla kalendermapp genom att klicka på den, välja "Markera alla" från dess Redigera-menyn, högerklicka på de markerade objekten och välja "Ta bort". Upprepa proceduren för "uppgifter och kontakter."

4 Kopiera den nya PST-filen på den dator för synkronisering.

Tips

  • Rutiner för att kopiera PST-filen är tillämpliga endast om din Outlook installationstypen är "Endast Internet Mail."
  • Medan du kopierar mappar under PST filkopiering, se till att de nya mapparna återspeglar alla objekt i de äldre mappar.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com