ANSI-kodning i C #

April 22

Microsoft Visual C # kodar all text som standard, med Unicode (UTF-8). Detta gör det lättare att se till att texten visas korrekt på system över hela världen utan de frågor som omger användningen av ANSI teckentabeller. Det är dock fortfarande tillgänglig för dem som behöver det tillgång till ANSI.

ANSI teckentabeller

ANSI fungerar genom att koda text enligt de värden som anges i en teckentabell. Det finns dussintals (om inte hundratals) av teckentabeller. Var och en av dem är utformad så att text som ska representeras i enlighet med de behov som ett språk eller program.

ANSI-kodning i C #

Följande kod lagrar en sträng enligt standard ANSI Windows Enligsh teckentabell:

String s = "A unicode string.";

Kodning winLatinCodePage = Encoding.GetEncoding (1252);

Byte [] bytes = Encoding.Convert (Encoding.UTF8, winLatinCodePage, Encoding.UTF8.GetBytes (s));

En lista över alla stödda teckentabeller finns på Microsoft Developers Network sida på kodningar.

varningar

ANSI ersattes i Visual C # goda skäl: den översätter dåligt på andra språk. Om du inte vet koden sidnummer i förväg, är det nästan omöjligt att korrekt tolka texten. Många teckentabeller är motsägelsefulla, särskilt när det gäller hur man lagrar accent bokstäver som é i caféet. Om du inte har en mycket bra anledning att använda ANSI, är det bäst att hålla sig till Unicode.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com