Hur man läser filer i Scala

July 17

Hur man läser filer i Scala


Scala är en dator programmeringsspråk som används för allmänna ändamål. Syftet är att ta kommandon och funktioner som används ofta av programmerare och komprimera funktionerna i en elegant och enkelt format. Kodare som programmerar i Scala har ofta två till tre gånger mindre kod än de som programmet i standard Java. Ett kommando som finns i Scala är förmågan att läsa en hel fil i minnet.

Instruktioner

1 Placera filen som ska läsas in i samma katalog som Scala kodfil.

2 Skriv följande i Scala kodfil: "Val linjer = scala.io.Source.fromFile (" readthis.txt ") mkString.".

3 Ersätt "readthis.txt" med namnet på textfilen som ska läsas som var plats i katalogen i steg ett.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com