Hur kan man kontrollera Jumper inställningar Alla IDE-enheter

September 15

Hur kan man kontrollera Jumper inställningar Alla IDE-enheter


En bygel fungerar som en brygga mellan två krets kontakter som gör att vissa inställningar av en datoranordning som ska ändras genom att placera bygeln i olika konfigurationer. På en IDE-enhet styr bygeln hur enheten samverkar med IDE-styrenheten. Om omkopplarinställning på en IDE-enhet är felaktigt inställd, kommer datorn inte att kunna upptäcka eller interagera med enheten.

Instruktioner

1 Öppna "Den här datorn" menyn, eller operativsystemet motsvarighet genom att dubbelklicka på det från skrivbordet eller Windows-menyn "Start". När en IDE-enhet har rätt jumper inställningar det ska visas i listan över tillgängliga enheter. Om en enhet visas på listan men inte är tillgänglig eller inte fungerar, är ett annat problem som orsakar problemet. Om enheten inte visas i listan, kan bygelinställningarna vara felaktiga.

2 Stäng av datorn och koppla bort den helt från vägguttaget och alla andra komponenter. Placera tornet på en jämn plan arbetsyta och öppna fallet. Alla IDE-enheter kan identifieras genom den breda flatkabeln som går från moderkortet till varje enhet.

3 Skruva IDE-enheter från datorn fallet. Datorväska mönster använder olika metoder för att säkra IDE-enheter. Se datorns dokumentation för specifika instruktioner om hur man tar bort enheter.

4 Jämför den aktuella omkopplarinställning, som ligger på baksidan av enheten nära IDE-kontakten, med enhetens bygel diagram för att avgöra enhetens aktuella läget. Så gott som alla IDE-enheter har bygelinställningar diagrammet på enhetens etikett. Bygeln kan ställas in på Master Slave och Cable Select --- eller M, S och CS. När bygeln är placerad på en viss plats som indikeras av diagrammet, är enheten inställd i det läget.

5 Dra bygeln rakt ut, om inställningen behöver ändras, genom att försiktigt rycka på läppen på toppen av bygeln med naglarna eller nål tång. Medan de flesta moderna enheter fungerar bra när inställd på CS kan du justera inställningen manuellt om det behövs. En enhet som är ansluten till änden av IDE-kabeln måste sättas till ledar-, medan anordningen på mitten av kabeln är satt till slav. Byt bygeln genom att försiktigt trycka den rakt ner på stiften i den plats som anges i diagrammet.

6 Fortsätt att ta bort varje IDE-enheten och kontrollera byglarna. Byt enheten till datorn när du är klar och koppla in den igen. När alla enheter har kontrollerat och återansluts, stänga av datorn och koppla in den igen. Alla IDE-enheter ska visas i operativsystemets enhetslistan, såsom under "My Dator." Om en enhet inte visas var antingen bygeln felaktigt inställd eller om det finns en mer allvarlig fråga med enheten.

Tips

  • När du arbetar i fodralet inte vidrör moderkortet eller andra kretskort. Rör vid kretskorten kan orsaka en elektrostatisk urladdning, som allvarligt kan skada datorn.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com