Hur man stavar ett nummer i Java

September 19

Även programmeringsspråket Java stöder ett komplett utbud av heltal och Float-typ variabler som verkligen numeriskt, kan du fortfarande stava ett nummer i Java med hjälp av en textbaserad sträng. När detta nummer har preciseras, kan du använda den på ett antal text tillämpningar, såsom utskrift av en etikett i en Swing eller AWT gränssnittskomponent.

Instruktioner

1 Öppna Java-filen i din favorit textredigerare eller integrerade utvecklingsmiljö.

2 Bläddra till den punkt i koden där du vill infoga den textbaserade antal, såsom en listruta komponent i en AWT fil.

3 Skriv följande text, utan citattecken:

"String <namn> =" Number Text ";

4 Ersätt "<namn>" med namnet på en variabel som du vill skapa och "Number text" med den textbaserade versionen av nummer, till exempel "Seven".


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2021 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com