Hur att komma bort från MySQL

October 6

Den MySQL.exe programmet installeras i "bin" katalog på din dator. Som en kommandorad program måste du ha en aktiv Kommandotolken och vara inom dess arbetskatalog för att komma åt den. Ibland kanske du vill köra ett kommando från en annan del av datorn. I dessa fall ska du flytta bort från MySQL katalog att gå tillbaka närmare till systemroten.

Instruktioner

1 Öppna Kommandotolken. Du ser "C: \ Program Files \ MySQL \ bin" eller liknande katalognamn på det nedre vänstra hörnet av fönstret.

2 Skriv "cd .." utan citattecken, och tryck sedan på "Enter". Detta flyttar du ett steg längre från MySQL platsen.

3 Upprepa föregående steg tills kommandotolken läser "C: \" som rotkatalogen i det nedre vänstra hörnet av dialogrutan. Du är nu på längst möjliga avstånd från MySQL katalogen.

Tips

  • Du kan ändra enheter genom att skriva brev av enheten följt av ett kolon i kommandotolken; till exempel, "D" utan citattecken.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2023 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com