Hur man beräknar antalet tecken i en cell i Excel

July 29

Hur man beräknar antalet tecken i en cell i Excel


En del av Microsoft Excel makt är antalet funktioner för att utföra datamanipulation, och möjligheten att skapa egna funktioner med Visual Basic for Applications. Med hjälp av dessa funktioner, kan du lätt hitta information om uppgifterna i kalkylbladet, som hjälper dig att tolka och förstå data bättre. För att beräkna antalet tecken i en cell, använder "len" funktion från Excel text och datakommandon, som returnerar det totala antalet tecken, inklusive mellanslag.

Instruktioner

1 Öppna Microsoft Excel och skapa ett nytt kalkylark att arbeta med. Ange text i cellerna A1 till A5, för att ge dig några exempeldata att arbeta med.

2 Klicka i cell B1 för att välja, och sedan ange "= LEN (A1)" i Excel formelfältet och tryck på "Enter". Innehållet i cell B1 kommer omedelbart att uppdateras för att visa antalet tecken som ingår i cell A1, inklusive mellanslag.

3 Klicka på cell B1 och tryck på "Ctrl" + "c" tillsammans för att kopiera formeln. Klicka på cell B2 och dra musen ner till cell B5, att markera cellerna i-mellan. Tryck på "Ctrl" + "v" tillsammans för att klistra in formeln. Varje uppdateringar cell att visa antalet tecken i grann kolumnen.

Tips

  • LENB returnerar antalet bytes används för att hålla tecknen i en cell, som är större för dubbelbytetecken som kinesiska och koreanska.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com