Hur till Öppen EML filer

July 8

E-postmeddelanden skickas ofta direkt mellan e-postkonton och läsa över webbmailtjänster, mobila enheter eller via e-post klientprogram. Du kan dock också spara ett e-postmeddelande direkt som en fil och överföra den på andra sätt, till exempel via snabbmeddelanden eller på flyttbara media. Att öppna dessa filer kräver typiskt en stationär e-postklient eller andra kompatibla program.

EML filer

E-postmeddelanden som sparats som filer använder filändelsen EML. Dessa filer innehåller alla samma information som en vanlig e-fil, inklusive hyperlänkar och bilagor. Om du öppnar den i en textredigerare som Anteckningar, är själva meddelandet visas som vanlig text, utan formatering som typsnitt, fetstil eller kursiv stil eller färgad text.

kompatibla program

Ett brett utbud av program kan öppna EML filer, mestadels stationära e-postklienter. Dessa inkluderar Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows Mail, Eudora 7, Entourage, Mac Mail och många andra. Intressant nog kan dessa filer också öppnas i Internet Explorer, förutsatt att du ändra filändelsen från ".eml" till "MHT". MHT-filer är webbsidearkivfiler som sparats med hjälp av Internet Explorer, men formateringen är nästan identisk med EML filer.

Problem med hjälp av EML filer

EML-filer har vissa begränsningar som kan begränsa deras användbarhet. Deras klartextdisplay innebär att alla textformatering försvinner, vilket kan minska effekten eller syftet med meddelandet. När öppnas utanför en e-postklient, kan bifogade filer inte nås.

Lösningar på EML frågor

Alltid lösningen på alla problem som presenteras genom att öppna EML filer är att bara använda en stationär e-postklient. Detta visar all information som det var tänkt, återställa filen och alla dess formatering och bilagor, även om du tidigare har öppnat den i ett program där dessa poster inte var åtkomliga eller synliga.


        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2022 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com