Så här uppdaterar Master Boot Record

June 15

Så här uppdaterar Master Boot Record


Master Boot Record, även känd som partitionen sektorn, är den första sektorn av en lagringsenhet i en dator, såsom en hårddisk. När en dator först slås på, är systemet tomt minne och processorn har ingenting att bearbeta. Varje skiva har en viss utgångspunkt där nyckelinformation lagras och där startsystemet kan börja ladda operativsystemet. Detta är den information som lagras i Master Boot Record. Ibland kan Master Boot Record skadas och förhindra att datorn startar korrekt. I detta fall måste det uppdateras till en fabriksinställning igen. Windows har Återställningskonsolen systemverktyg, som kan uppdatera eller återställa denna post.

Instruktioner

1 Starta din Windows-operativsystemet med hjälp av installations-CD genom att sätta in installations-CD i datorn och sedan starta om systemet. Tidigt i startprocessen, kommer det att finnas en prompt låter dig starta datorn från cd-skivan. Välj detta alternativ.

2 Tryck på "R" för att reparera systemet när snabba visar på skärmen.

3 Tryck på "1". Detta kommer att välja Windows som systemet repareras. En uppmaning att ange ett administratörslösenord kommer att komma upp om du har skapat en. Om så är fallet, ange lösenordet och klicka på "Enter".

4 Ange kommandot "fixmbr" när du ombeds. Detta är kommandot för att återställa Master Boot Record. Mata in detta kommando kommer att utlösa flera meddelanden om exakt vad återställa Master Boot Record kommer att göra. Du kan ignorera dessa meddelanden.

5 Skriv "Y" och tryck sedan på "Enter". Master Boot Record kommer nu att återställas och uppdateras till fabriksinställningar.

6 Starta om datorn för att slutföra uppdateringen.

Tips

  • Kör bara Återställningskonsolen. Kör andra program eller flera operativsystem kan bromsa uppdateringsprocessen.
  • Uppdatera och återställa Master Boot Record noggrant. Att göra detta kan leda till att du förlorar information som lagras i din dator.
  • Säkerhetskopiera alla dina viktiga filer och information på en annan plats, såsom en extern hårddisk eller CD innan du gör uppdateringen.

        

Välkommen till dig för att skicka en kommentar:

            
            
            
            

© 2020 Astrixsoft.com | Contact us: webmaster# astrixsoft.com